Conventum Nöje FAQ

Conventum Nöje

För att hitta information om våra konserter besöker du vår arrangemangskalender.
Där hittar du information om just den konsert du ska besöka eller är intresserad av, sittplatskartor, information om hur du köper biljetter, tider, åldersgränser osv.

Om du inte hittar svar på din fråga här mejla noje@conventum.se – det är det snabbaste sättet att nå oss! Vi svarar inom 24 timmar. Förklara ditt ärende tydligt – inkludera information om vilket evenemang din fråga gäller, referensnummer på köp osv.

Innehåll
0 Aktuellt; Väskförbud
1 Hitta hit/parkering
2 Biljetter (allmänt om biljetter, borttappade biljetter, återköp av biljetter, avbokningsskydd).
3 Sittplatskartor & platsinformation
4 Åldersgränser
5 Garderobspolicy
6 Mat och dryck
7 Får jag fotografera?
8 Tillgänglighet
9 Övriga frågor


Aktuellt

2023-11-02: Väskförbud

Polismyndigheten meddelade den 1 november 2023 att den har fattat beslut om ett totalt väskförbud på större evenemang i Sverige. Förbudet kommer att börja gälla successivt och omfatta alla framtida tillståndsgivna eller anmälda större evenemang. Den som redan har fått ett tillstånd till eller bevis om anmälan av sitt evenemang från Polismyndigheten omfattas däremot inte av väskförbudet för det tillståndsgivna eller anmälda evenemanget. Polismyndigheten motiverar beslutet utifrån det rådande läget i samhället och att terrorhotnivån sedan en tid ligger på en fyra på en femgradig skala.

Evenemang som kommer att omfattas av väskförbud är bland annat större idrottsevenemang, konserter och festivaler. Polismyndigheten anger att den inte kan gå in närmare på skälen till att beslutet kommer just i detta skede, men att det har fattats utifrån löpande bedömningar av hotnivån i Sverige.

Vi utreder för tillfället vilka evenemang som omfattas av Väskförbudet (beroende på storlek, sökta polistillstånd osv).  Informationen uppdateras löpande på vår hemsida www.conventum.se/arrangemangskalender 

 


1 Hitta hit / parkering

Conventum kongress, Fabriksgatan 17-19.
Conventum arena, Fabriksgatan 26-28.
Club 700, Drottninggatan 42
Hjalmar Bergman Teatern, Olof Palmes Torg /Drottninggatan.
Här kan du se en översiktskarta över kvarteret
Parkeringskarta


2 Biljettinformation

För att veta hur du köper biljetter, rullstolsplatser osv på det event du ska besöka – se vår arrangemangskalender

Biljetter i andra hand
Om du köpt en biljett i andra hand så måste du vända dig dit om du har frågor om biljettens giltighet, pris, återköp osv. Har du köpt ogiltiga biljetter i andra hand är det du som biljettköpare som behöver reklamera köpet hos din bank och göra anmälan hos Polisen och ARN. I Sverige är det inte förbjudet att köpa eller sälja biljetter i andra hand men vi avråder starkt att köpa biljett från någon av andrahandstjänsterna då vi aldrig kan garantera biljettens giltighet samt att du riskerar att betala ett mycket högre pris än det som står på biljetten. Vanligen är biljetterna köpta via andrahandsförsäljare giltiga, man brukar nöja sig med förtjänsten man gjort på att lägga på ett högre pris på biljetten. Därför så behöver man inte vara alltför orolig för att besöka oss med biljetter köpta i andra hand, men man ska vara medveten om riskerna enligt ovan och veta att vi inte råder över den uppkomna situationen om man skulle bli nekad inträde på grund av att biljetten inte är äkta. På vår hemsida finns alltid säkra köplänkar.

Borttappade biljetter
Om du tappat bort din biljett ska du vända dig till det biljettombud du köpte biljetten av. Om det var Tickster kan du ladda hem din biljett igen via denna länk. Om det var Ticketmaster kan du ladda hem den igen via inloggning på ditt ticketmaster-konto. Klicka här för mer information.

Återköp
Biljetter återlöses generellt inte (om du inte köpt biljett med avbeställningsskydd/försäkring). Biljetten är inte personlig så det går bra att ge bort eller sälja biljetten vidare om man till exempel blir sjuk. Om du anser dig ha synnerliga skäl för att ett återköp bör godkännas maila då till: noje@conventum.se

Både Tickster och Ticketmaster erbjuder att köpa en evenemangsförsäkring. Detta görs vid köp i respektive webbshop. Nedan kan du läsa mer om försäkringarna och dess omfattning.
Ticksters evenemangsförsäkring
Ticketmasters evenemangsförsäkring

Serviceavgift
Serviceavgiften är till för att täcka den kostnad ombuden har haft i samband med boknings-, hämtnings- och eventuellt återbetalningstillfället och är alltså den del av biljettpriset som tillfaller försäljningsstället. Vid inställt evenemang återbetalas därför inte serviceavgiften. Serviceavgift tillkommer oavsett vart eller hur du hämtar, bokar, eller köper din biljett.


3 Sittplatskartor

För att veta vilken sittplatskarta som gäller på det event du ska besöka – se vår arrangemangskalender. 

Gå till arrangemangskalendern, klicka på det arrangemang du är intresserad av. Där finns en sittplatskarta för just det eventet. Om du vet att du ska gå på Conventum Kongress (sittande föreställning) eller Hjalmar Bergman Teatern kan du klicka på länkarna nedan. Observera dock att Conventum Kongress kan ha både sittande och stående publik då vi har möjlighet att lyfta upp sittplatsläktarna i taket. För att vara säker på vad som gäller – besök arrangemangskalendern.

Sittplatskarta Conventum kongress

Sittplatskarta Hjalmar Bergman Teatern

Club 700 sittande+barplatser 2023

Sittplatsinformation- Conventum Arena teleskopläktare


4 Åldersgränser

För att veta vilken åldersgräns som gäller på det event du ska besöka – se vår arrangemangskalender.

Allmänt om Åldersgränser
Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående hög ljudvolym finns det en generell åldersgräns på våra konserter. Detta är arrangören ålagd att följa enligt Miljöförvaltningen. Åldersgränsen är 13 år, och gäller även i målsmans sällskap. Man bör ha med sig leg, pass eller Freja ID om man är 13 år då det finns risk att man kommer bli kontrollerad. Blir det kontroll för att vakten/värden är osäker på åldern så måste man kunna styrka sin ålder med giltigt id.

Undantag görs vid evenemang speciellt riktade till barn. Högre åldersgränser förekommer när det finns alkoholtillstånd.

Många undrar varför man som förälder inte själv får ta ansvar för sitt barns hörsel på en konsert, till exempel genom att sätta på barnet hörselskydd. Avsikten med Folkhälsomyndighetens allmänna råd är att skydda hörseln hos alla barn – oavsett om de har föräldrar som är medvetna om hur man skyddar sig mot höga ljud eller inte. Det är arrangörens ansvar att ljudmiljön och ljudnivåerna inte skadar besökarens hörsel. Detta ansvar ligger enligt lagstiftningen inte på kunden eller besökaren. Enligt lag (miljöbalken) är det därför inte möjligt för en arrangör att lägga över ansvaret på besökaren.


5 Obligatorisk garderob

För att veta vilken garderobspolicy som gäller på det event du ska besöka – se vår arrangemangskalender

Allmänt om Garderob
Under evenemang på Conventum 1 oktober-1 maj är det av utrymnings- och säkerhetsskäl vanligtvis inte tillåtet att ta in ytterplagg eller (större) väskor i lokalerna. Det finns tre huvudsakliga skäl till detta:

1: Allmän säkerhet för gäster, personal och artister (vi vill förhindra att förbjudna föremål göms i ytterkläder och väskor).

2: Säkerhet vid eventuell utrymning (ytterkläder och väskor som hängs på stolar eller placeras i gångar kan försvåra framkomligheten vid en eventuell utrymning).

3: Trivsel (det är inte så trevligt att sitta bredvid någon som exempelvis har en blöt täckjacka på sig).

Garderobsavgiften är 30 kr och betalas på plats med swish eller kort. Avgiften inkluderas sällan i biljettpriset på grund av att inte alla gäster har ytterkläder med sig och dessa skulle i så fall bli debiterade en tjänst de inte använder.

Föremål som kan tänkas användas i skadesyfte mot arenan, dess personal eller andra gäster får inte tas med in på arenan. Det omfattar (men är inte begränsat till) vapen, pyrotekniska pjäser eller andra farliga eller brandfarliga föremål. Glasflaskor, petflaskor, termosar, aluminiumburkar och flaggpinnar andra än av s.k. WP plast eller klädesplagg/flagga med text eller symboler som uttrycker förakt mot folkgrupp är inte tillåtet.

Det är inte heller tillåtet att ta in skrymmande föremål såsom stora paraplyer, fällstolar, ryggsäckar och väskor större än 40x40x20 cm (höjd, bredd, djup).


Mat och dryck

För att se vilken mat & dryck som serveras på det event du ska besöka – se vår arrangemangskalender

Egen mat eller dryck får inte tas med in i Conventums lokaler. Flaskor är ej tillåtna p.g.a. säkerhetsskäl, oavsett material och innehåll.


Kameror

Generellt gäller förbud mot att medtaga systemkameror på evenemangen. Pressfotografer ska ansöka om fotopass för varje enskilt arrangemang. Maila oss: noje@conventum.se och berätta vem du är, vilken media du ska fotografera för och vilken konsert du vill ha fotopass till.


Tillgänglighet

Conventum är tillgänglighetsanpassat. Bland annat ligger entréerna till varje byggnad i markplan och hiss finns upp till de högre planen, tillgänglighetsanpassade toaletter finns i alla byggnader. Hörslinga finns på Conventum kongress, Hjalmar Bergman Teatern och Club 700 men tyvärr ej på Conventum Arena.

För mer utförlig information om Conventum Kongress, klicka här.

För mer utförlig information om Conventum Arena, klicka här.


Kontakta oss

Fick du inte svar på din fråga? Maila oss: noje@conventum.se 
Vi garanterar svar inom 24 timmar.