Säkerhet

SÄKERHET

För oss på Conventum är det en självklarhet att värna om våra gästers och anställdas trygghet. Vårt säkerhetsarbete sträcker sig därför genom hela vår verksamhet med väl fungerande rutiner och program för att hantera olika händelseförlopp; alltifrån att säkerställa rätt säkerhetsnivå för respektive arrangemang, till att vår personal kontinuerligt utbildas i brand, första hjälpen och krishantering. Conventum arbetar hela tiden förebyggande men övar också på att kunna agera om olyckan skulle vara framme.

Conventum är certifierad enligt Svenska Mötens säkerhetsklassificering. Certifieringen ställer höga krav på kompetens, utbildning och en garant för att våra besökare ska vistas i en trygg och säker miljö. Säkerhetscertifieringen är giltig ett år i taget, och tilldelas medlemsanläggningar som uppfyllt de uppsatta kraven.

För att bli certifierad måste anläggningen bland annat uppfylla följande: någon av personalen i tjänst skall alltid ha kompetens och beredskap i samtliga angivna säkerhetsområden. Minst 50 % av fast anställd personal skall årligen ha genomgått samtliga obligatoriska utbildningar. Utbildningarna är behovs- och arbetsmiljöanpassade till hotell & konferens.

  • Första hjälpen, L-ABC och HRL-utbildning
  • Årlig brandutbildning samt anläggningsanpassad utrymning
  • Årlig utrymningsövning, anläggningsanpassad utrymning, behovs- och arbetsmiljöanpassad för hotell- och konferens

Conventum tillämpar Systematiskt Arbetsmiljöarbete/SAM

  • Systematiskt Brandskyddsarbete/SBA
  • Anläggningen har angiven utrustning för Första Hjälpen, Brand och Utrymning
  • Anläggningen är utrustad med flera hjärtstartare

Vid larm på Conventum

Tonlarm- Vårt larmsystem är utrustat med ett så kallat förlarm. Detta märker man genom att ett tonlarm ljuder samt ett tyst blixtlarm (röd lampa som blinkar). Detta är enbart en signal till vår personal. Tonlarmet tystnar så fort vår personal kontrollerat larmorsak.

Brandlarm- När ett talat larm ljuder i lokalen (en röst som meddelar att brand har utbrutit i lokalen) innebär det att lokalen omedelbart ska utrymmas. Vår personal visar vägen till gemensam uppsamlingsplats.

 

Har du frågor kring vår säkerhetsarbete kontakta oss så berättar vi mer