Säkerhet

SÄKERHET
För oss på Conventum är det en självklarhet att värna om våra gästers och anställdas trygghet. Vårt säkerhetsarbete sträcker sig därför genom hela vår verksamhet med väl fungerande rutiner och program för att hantera olika händelseförlopp; alltifrån att säkerställa rätt säkerhetsnivå för respektive arrangemang, till att vår personal kontinuerligt utbildas i brand, första hjälpen och krishantering. Conventum arbetar hela tiden förebyggande men övar också på att kunna agera om olyckan skulle vara framme.

För att säkerställa rätt säkerhetsnivå för respektive arrangemang så samarbetar vi tätt med berörda myndigheter och har en nära dialog med Polisen, Räddningstjänsten och bevakningsföretag. Samarbetet sker löpande vid planering inför våra arrangemang och under själva genomförandet. Vi är beredda att anpassa eventuella åtgärder för att säkerställa rätt säkerhetsnivå för din vistelse hos oss och för att kunna genomföra våra evenemang på ett tryggt sätt. Exakt vilka åtgärder som införs för ökad säkerhet har med Polisens bedömning av evenemangets eventuella hotbild att göra. Det kan exempelvis handla om ökad bemanning av säkerhetspersonal och visitering.

Information kring säkerhetsarbetet för våra respektive evenemang får du via evenemanget som du har planerat att delta på.

BRANDLARM
Våra lokaler är utrustade med ett automatiskt brandlarm och sprinklers. Brandlarmet aktiveras på rök och sprinklersystemet av värme. När ett talat larm ljuder i lokalen (en röst som meddelar att brand har utbrutit) innebär det att lokalen omedelbart ska utrymmas. Vår personal iklädd reflexväst visar vägen till gemensam uppsamlingsplats. Här är våra auppsamlingsplatser:

 • Conventum Konferenshuset-Olof Palmes Torg 1
 • Conventum kongress- utanför entrén
 • Conventum Arena-utanför entrén

HJÄRTSTARTARE
Conventums personal har genomgått utbildning i första hjälpen och finns på plats för om nöden skulle äga rum. Utrustning för första hjälpen finns i samtliga hus, fråga vår personal så hjälper de er. Hjärtstartare finns på följande platser:

 • Conventum Konferenshuset i receptionen och Hjalmar Bergman Teatern
 • Conventum kongress plan 0 i garderoben och på plan 2 i Forum
 • Conventum Arena i personalentrén

SVENSKA MÖTENS SÄKERHETSKLASSIFICERING
Conventum är certifierad enligt Svenska Mötens säkerhetsklassificering. Certifieringen ställer höga krav på kompetens, utbildning och en garant för att våra besökare ska vistas i en trygg och säker miljö. Säkerhetscertifieringen är giltig ett år i taget, och tilldelas medlemsanläggningar som uppfyllt de uppsatta kraven.

För att bli certifierad måste anläggningen bland annat uppfylla följande: någon av personalen i tjänst skall alltid ha kompetens och beredskap i samtliga angivna säkerhetsområden. Minst 50 % av fast anställd personal skall årligen ha genomgått samtliga obligatoriska utbildningar. Utbildningarna är behovs- och arbetsmiljöanpassade till hotell & konferens.

 • Första hjälpen, L-ABC och HRL-utbildning
 • Årlig brandutbildning samt anläggningsanpassad utrymning
 • Årlig utrymningsövning, anläggningsanpassad utrymning, behovs- och arbetsmiljöanpassad för hotell- och konferens

Conventum tillämpar Systematiskt Arbetsmiljöarbete/SAM

 • Systematiskt Brandskyddsarbete/SBA
 • Anläggningen har angiven utrustning för Första Hjälpen, Brand och Utrymning
 • Anläggningen är utrustad med flera hjärtstartare

UTRYMNINGSKARTOR:
Utrymningskarta för Conventum Arena hittar du här: Utrymningsplan Conventum Arena
Utrymningskarta för Conventum Kongress hittar du här: Utrymningsplan Conventum Kongress
Utrymningskarta för Conventum Konferens hittar du här: Utrymningsplan Conventum Konferens
Karta över våra uppsamlingsplatser vid utrymning samtliga byggnader hittar du här: Brand- uppsamlingsplatser

 

 

Har du frågor kring vår säkerhetsarbete kontakta säkerhetsansvarig- Ulf Ingman på 019-766 45 02 alt. mejl: ulf.ingman@conventum.se