Personuppgifts- & integritetspolicy

Kongrexum AB (Conventum) värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (General Data Protection Regulation).

Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (General Data Protection Regulation). Kongrexum AB (556627-6233) samlar in personuppgifter från registrerade mötesdeltagare i vårt anmälningssystem och från gäster som köpt biljetter och gett sitt godkännande, samt från personer som anmält sig till vårt nyhetsbrev. Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till en i dag levande person.  Conventum ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi använder dina personuppgifter till att administrera och bearbeta bokningar samt till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter ditt besök. När du lämnar personuppgifter till oss så kommer vi att hantera dem i enlighet med rådande regler.

Vi använder personuppgifter för att:

 1. Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de tjänster du köper av oss
 2. Bearbeta bokningar och beställningar
 3. Informera dig via t.ex. SMS, mobila applikationer eller e-post om din bokningsstatus eller annan relevant information i anslutning till din bokning, före, under och efter ditt besök hos oss
 4. Individualisera vår kommunikation så att du får relevanta erbjudanden
 5. Analys av statistik och användarbeteenden
 6. Marknadsföra tjänster och produkter

Du kan när som helst begära att vi slutar använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.
Personuppgifts- och integritetspolicyn är tillsammans med Conventums webbplatsvillkor grundläggande för hur Conventum hanterar personuppgifter. Ändringar uppdateras på conventum.se och vi kommer även att informera dig om det. Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med vår Personuppgifts- och Integritetspolicy.

Vi samlar in personuppgifter genom bokningsdialog, mötesdeltagares registrering, anmälan till vårt nyhetsbrev. För att våra uppgifter ska vara både korrekta och uppdaterade importerar vi personuppgifter från externa källor, t.ex. offentliga register. Conventum ansvarar inte för att personuppgifter ändras eller är inkorrekta.

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att våra tjänster och service ska fungera på bästa sätt. Här är en förteckning på den information som vi samlar in:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Födelsedata
 • E-postadress
 • IP-adress och cookies
 • Inloggningsuppgifter
 • Språk
 • Användarhistorik
 • Information om ditt resesällskap
 • Bokningspreferenser och särskilda önskemål
 • Betalningar och eventuell annan information som du lämnar till oss i samband med en hotellvistelse.

Vi arbetar med partners som säkerställer att tjänster och infrastrukturer fungerar på bästa sätt och dina personuppgifter kan överföras till dem. Våra partners har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss och dina personuppgifter hanteras endast för vår räkning enligt våra instruktioner och gällande lagstiftning. Vid utredning av brott kan vi behöva dela uppgifter med polisiära myndigheter i enlighet med svensk lagstiftning. Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt.  Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar personuppgifter när det inte längre finns något ändamål för att spara dem. Om hela eller delar av Conventums verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare. Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Vi kommer att be dig om en identifikation för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person. Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter eller om du har synpunkter på Personuppgifts- och integritetspolicyn. Adressen är:

Kongrexum AB

Att: Personuppgiftsansvarig
Olof Palmes torg 1
702 22 Örebro