Från Orsa till Nashville

lördag 04 november 2023

Väskförbud information 2023-11-02 kl 14:00
I skrivande stund har inget beslut tagits om Väskförbud ska gälla på detta evenemang. Detta kan dock komma att ändras. Information uppdateras löpande här på hemsidan. Om väskförbud införs på detta evenemang och man måste ha med väska innehållande medicin så är det ok. Väskan kommer dock genomsökas. Mer information om Väskförbud nedan.

Polismyndigheten meddelade den 1 november 2023 att den har fattat beslut om ett totalt väskförbud på större evenemang i Sverige. Förbudet kommer att börja gälla successivt och omfatta alla framtida tillståndsgivna eller anmälda större evenemang. Den som redan har fått ett tillstånd till eller bevis om anmälan av sitt evenemang från Polismyndigheten omfattas däremot inte av väskförbudet för det tillståndsgivna eller anmälda evenemanget. Polismyndigheten motiverar beslutet utifrån det rådande läget i samhället och att terrorhotnivån sedan en tid ligger på en fyra på en femgradig skala.

Evenemang som kommer att omfattas av väskförbud är bland annat större idrottsevenemang, konserter och festivaler. Polismyndigheten anger att den inte kan gå in närmare på skälen till att beslutet kommer just i detta skede, men att det har fattats utifrån löpande bedömningar av hotnivån i Sverige.

Conventum utreder för tillfället vilka evenemang som omfattas av Väskförbudet (beroende på storlek, sökta polistillstånd osv).  Informationen uppdateras löpande på vår hemsida.

Köp biljett

Från Orsa till Nashville

lördag 04 november 2023

Väskförbud information 2023-11-02 kl 14:00
I skrivande stund har inget beslut tagits om Väskförbud ska gälla på detta evenemang. Detta kan dock komma att ändras. Information uppdateras löpande här på hemsidan. Om väskförbud införs på detta evenemang och man måste ha med väska innehållande medicin så är det ok. Väskan kommer dock genomsökas. Mer information om Väskförbud nedan.

Polismyndigheten meddelade den 1 november 2023 att den har fattat beslut om ett totalt väskförbud på större evenemang i Sverige. Förbudet kommer att börja gälla successivt och omfatta alla framtida tillståndsgivna eller anmälda större evenemang. Den som redan har fått ett tillstånd till eller bevis om anmälan av sitt evenemang från Polismyndigheten omfattas däremot inte av väskförbudet för det tillståndsgivna eller anmälda evenemanget. Polismyndigheten motiverar beslutet utifrån det rådande läget i samhället och att terrorhotnivån sedan en tid ligger på en fyra på en femgradig skala.

Evenemang som kommer att omfattas av väskförbud är bland annat större idrottsevenemang, konserter och festivaler. Polismyndigheten anger att den inte kan gå in närmare på skälen till att beslutet kommer just i detta skede, men att det har fattats utifrån löpande bedömningar av hotnivån i Sverige.

Conventum utreder för tillfället vilka evenemang som omfattas av Väskförbudet (beroende på storlek, sökta polistillstånd osv).  Informationen uppdateras löpande på vår hemsida.

Köp biljett