Fastighet 2023

torsdag 09 mars 2023

Öppet 16.00-19.00

För mer information

Välkommen till Fastighet2023
En mässa för dig som sitter med i styrelsen i en Bostadsrättsförening eller är fastighetsägare av flerbostadshus.

 

 

torsdag 09 mars 2023

Öppet 16.00-19.00

För mer information