Säkerhet och policies

 

SÄKERHET

För oss på Conventum är det en självklarhet att värna om våra gästers och anställdas trygghet. Vårt säkerhetsarbete sträcker sig därför genom hela vår verksamhet med väl fungerande rutiner och program för att hantera olika händelseförlopp; alltifrån att säkerställa rätt säkerhetsnivå för respektive arrangemang, till att vår personal kontinuerligt utbildas i brand, första hjälpen och krishantering. Conventum arbetar hela tiden förebyggande men övar också på att kunna agera om olyckan skulle vara framme.

Conventum är certifierad enligt Svenska Mötens säkerhetsklassificering. Certifieringen ställer höga krav på kompetens, utbildning och en garant för att våra besökare ska vistas i en trygg och säker miljö. Säkerhetscertifieringen är giltig ett år i taget, och tilldelas medlemsanläggningar som uppfyllt de uppsatta kraven.

För att bli certifierad måste anläggningen bland annat uppfylla följande: någon av personalen i tjänst skall alltid ha kompetens och beredskap i samtliga angivna säkerhetsområden. Minst 50 % av fast anställd personal skall årligen ha genomgått samtliga obligatoriska utbildningar. Utbildningarna är behovs- och arbetsmiljöanpassade till hotell & konferens.

 • Första hjälpen, L-ABC och HRL-utbildning
 • Årlig brandutbildning samt anläggningsanpassad utrymning
 • Årlig utrymningsövning, anläggningsanpassad utrymning, behovs- och arbetsmiljöanpassad för hotell- och konferens

Conventum tillämpar Systematiskt Arbetsmiljöarbete/SAM

 • Systematiskt Brandskyddsarbete/SBA
 • Anläggningen har angiven utrustning för Första Hjälpen, Brand och Utrymning
 • Anläggningen är utrustad med flera hjärtstartare

 

POLICIES 

Conventum har tagit fram ett antal policies i strävan att vara en god förebild för våra gäster och medarbetare. Conventum ska sträva efter att i alla delar av verksamheten uppträda på ett etiskt oklanderligt sätt, vi ska med affärsmässighet uppfylla våra gästers krav och förväntningar.

Conventum ska erbjuda produkter och tjänster med bibehållen kvalitet som har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats för alla – oavsett kön, etniskt ursprung, fysiska förutsättningar eller sexuell läggning.

 

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

 • Conventum strävar efter att vara en arbetsplats för alla. Arbetsmiljön ska erbjuda arbetsförhållanden som ur fysisk, psykisk och organisatorisk synvinkel passar de anställda. Det gäller arbetslokaler, arbetstider, ansvarsfördelning osv.
 • Conventum strävar efter att vara en arbetsplats som möjliggör att kvinnor och män kan förena sitt arbete med sin roll som förälder där föräldraskap inte blir ett hinder för kompetens- och löneutveckling.
 • Conventum tolererar inte någon diskriminering på grund av kön, religion eller sexuell läggning. Mångfalden hos våra kunder ska speglas i vår personal.
 • Conventum strävar efter att ha en jämn könsfördelning i våra olika yrkesroller.
 • Conventum belönar goda prestationer, oavsett kön.

 

KVALITETSPOLICY

Conventum ska de bästa förutsättningarna för att arrangera professionella- och lyckade möten och event. Vi ska leverera förstklassiga lösningar och tjänster samt med affärsmässighet uppfylla kundernas uttalade och outtalade krav. Vårt mål är att ständigt arbeta för att överträffa samtliga av våra kunders förväntningar.

Det gör vi genom att:

 • Sätta gästen i fokus och ständigt utveckla vårt erbjudande för att anpassa vår service och våra produkter till dennes behov.
 • Säkerställa att samtliga i personalen är kompetenta och motiverade för att utföra sitt arbete.
 • Låta vår verksamhet genomsyras av affärsmässighet och god etik.
 • Kontinuerligt analysera, utvärdera och följa upp hur våra tjänster uppskattas av våra gäster.
 • Välja leverantörer som klarar av att uppfylla våra och våra gästers krav på kvalitet.
 • Ta klagomål från våra gäster på största allvar och göra vårt yttersta för att åtgärda det som har orsakat klagomålet.

 

ETIKPOLICY

Conventum och dess anställda ska sträva efter att i alla delar av verksamheten uppträda på ett etiskt oklanderligt sätt. Som ett stöd i den strävan har nedanstående riktlinjer upprättats.

 • Conventum ska vara öppna och ärliga i alla kontakter med gäster, leverantörer, kreditgivare, myndigheter och andra intressenter.
 • Conventum ska alltid sträva efter att göra sina gäster så nöjda som möjligt.
 • Conventum ska alltid skydda hemlig och känslig information framför allt rörande våra gäster, men även samarbetspartner.
 • Conventums verksamhet ska utgöra en så liten belastning på miljön som möjligt.
 • Conventum ska driva en personalpolitik som motiverar och stimulerar medarbetarna.
 • Hos Conventum ska alla anställda ges samma möjligheter oavsett ålder, kön, etniska bakgrund, religiösa tro eller sexuella läggning.
 • Conventum ska inte medverka i någon form av prissamverkan eller kartellbildning.
 • Conventums anställda ska inte erbjuda eller acceptera gåvor, representation eller andra förmåner som rimligen kan antas påverka en affärsuppgörelse på ett otillbörligt sätt.
 • Conventum ska vara en god samhällsmedborgare genom att utan vinstintresse stödja verksamheter som syftar till att göra världen bättre.

 

Anläggningskarta Hitta hit/Parkera Bo Konsert Allmänt Äta

Det händer på Conventum

The Waterboys


The Waterboys

Darin


Darin

Djungelboken - The Musical


Djungelboken - The Musical

Måns Zelmerlöw


Måns Zelmerlöw

Euskefeurat


Euskefeurat

Anders Jansson - Mina sinnens fulla bruk


Anders Jansson - Mina sinnens...

Mårten Cvetkovic


Mårten Cvetkovic