Fokusera på dina möten, och allt går lite enklare och bättre

Ett personligt möte är alltid en möjlighet att utvecklas – ett möte mellan människor. Möten är en del av företagskulturen och kan användas till många olika syften.

 • Strategiska möten
 • Middagsmöten
 • Teambuilding
 • Informationsmöten
 • Affärsmöten
 • Kreativa möten
 • Krismöten
 • Workshops
 • Kundträffar
 • Planeringsmöten
 • Kick Off

Att möten är viktigt, det vet vi – men möten tar också tid och är en investering i organisationen. Det är därför man ska göra en mötesplan inför kommande verksamhetsår. Bra frågor att ställa sig är:

 • Vilka möten behöver vi ha i vår organisation för att uppnå våra kort- och långsiktigt uppsatta mål och strategier?
 • När är det viktigt att vi kommer ifrån vår arbetsplats för att skapa arbetsro och finna inspiration?
 • Vilka möten ska få vara långa och vilka kan hållas korta?
 • På vilka möten är det extra viktigt att beslut och drivkraft kommer inifrån organisationen och hur uppnår vi detta?
 • Hur kan vi enkelt mäta kvaliteten på våra möten?

Bestäm mötesstrategi

 • Mötet ska ha ett mål och ett tydligt syfte.
 • Gör klart vilka beslut som fattas av dig och vilka som ska fattas av gruppen.
 • Bestäm målet med mötet. Vad vill ni uppnå eller få uträttat? En färdig budget, ett beslut, ett bra uppslag till marknadsplanen, en utvärdering av någon aktivitet, att personalen ska få en trevlig dag och kväll?
 • Bestäm tidsramar och budget.
 • Välj ut vem som lämpligast ska delta för att ni ska uppnå det uppsatta målet.

I pdf:en nedan finner du andra tänkvärdheter och förslag på mötesmodeller.

Anläggningskarta Hitta hit/Parkera Bo Konsert Allmänt Äta

Det händer på Conventum

Bamse och Lova


Bamse och Lova

Klara Zimmergren


Klara Zimmergren

Den stora kärleken


Den stora kärleken

Elvis Christmas & Gospel songs


Elvis Christmas & Gospel songs

Thank You For The Music


Thank You For The Music

Henrik Fexeus


Henrik Fexeus

Magnus Carlsson


Magnus Carlsson