Fokusera på dina möten, och allt går lite enklare och bättre

Ett personligt möte är alltid en möjlighet att utvecklas – ett möte mellan människor. Möten är en del av företagskulturen och kan användas till många olika syften.

 • Strategiska möten
 • Middagsmöten
 • Teambuilding
 • Informationsmöten
 • Affärsmöten
 • Kreativa möten
 • Krismöten
 • Workshops
 • Kundträffar
 • Planeringsmöten
 • Kick Off

Att möten är viktigt, det vet vi – men möten tar också tid och är en investering i organisationen. Det är därför man ska göra en mötesplan inför kommande verksamhetsår. Bra frågor att ställa sig är:

 • Vilka möten behöver vi ha i vår organisation för att uppnå våra kort- och långsiktigt uppsatta mål och strategier?
 • När är det viktigt att vi kommer ifrån vår arbetsplats för att skapa arbetsro och finna inspiration?
 • Vilka möten ska få vara långa och vilka kan hållas korta?
 • På vilka möten är det extra viktigt att beslut och drivkraft kommer inifrån organisationen och hur uppnår vi detta?
 • Hur kan vi enkelt mäta kvaliteten på våra möten?

Bestäm mötesstrategi

 • Mötet ska ha ett mål och ett tydligt syfte.
 • Gör klart vilka beslut som fattas av dig och vilka som ska fattas av gruppen.
 • Bestäm målet med mötet. Vad vill ni uppnå eller få uträttat? En färdig budget, ett beslut, ett bra uppslag till marknadsplanen, en utvärdering av någon aktivitet, att personalen ska få en trevlig dag och kväll?
 • Bestäm tidsramar och budget.
 • Välj ut vem som lämpligast ska delta för att ni ska uppnå det uppsatta målet.

I pdf:en nedan finner du andra tänkvärdheter och förslag på mötesmodeller.

Anläggningskarta Hitta hit/Parkera Bo Konsert Allmänt Äta

Det händer på Conventum

Eric Gadd


Eric Gadd

Djungelboken The Musical EXTRAFÖRESTÄLLNING!


Djungelboken The Musical...

Seinabo Sey


Seinabo Sey

Mia Skäringer


Mia Skäringer

Tomas Andersson Wij


Tomas Andersson Wij

Babblarna - Andra Musikalen


Babblarna - Andra Musikalen

Anders Jansson - Radikal Optimist


Anders Jansson - Radikal Optimist